Euroopan yhteiset palvelut

Paikallisia tiimejä tukevat yhteiseurooppalaisia palveluja tarjoavat yritys-, rahoitus-, laki- ja veroasiantuntijamme.

  • Raportointi –Korkealaatuinen, koko yhteisön kattava raportointimme tarjoaa täsmällisiä salkku- ja omaisuusanalyysejä.
  • Strukturoitu pääoma –Varmistamme oikeanlaisen pääomarakenteen – luototus- ja hallinnointiosaamisemme on markkinoiden huippua.
  • Kirjanpito – Varmistamme suunnitelmien toteutumisen seuraamalla tarkkoja vuosittaisia liiketoimintasuunnitelmia ja säännöllisiä budjetti- ja kassavirtaennusteita.
  • Yritysrahoitus – Velka- ja pääoma-asiantuntijat räätälöivät tarvittavat pääomat mille tahansa riski/tuotto-suhteelle.
  • Riskienhallinta – Sovimme, asetamme ja valvomme riskiparametrejä sijoittajien riskejä koskevien toiveiden mukaisesti.
  • Hallinto ja säännösten noudattaminen – Hallintomme on korkeatasoista ja läpinäkyvää. Ymmärrämme eri lainkäyttöalueilla sovellettavien lakien ja säännösten asettamat rajoitukset.