Eeva Saravuo on nimitetty fund manageriksi Cromwellin ja Dasosin puurakennuksiin sijoittavaan rahastoon

Kiinteistösijoittaja ja -varainhoitaja Cromwell Property Group (Cromwell) on nimittänyt DI Eeva Saravuon fund manageriksi uuteen eurooppalaiseen puurakennuksiin sijoittavaan rahastoon. Rahasto perustetaan yhdessä kestävän metsäsijoittamisen varainhoitajan Dasos Capitalin (Dasos) kanssa.

Saravuolla on yli 20 vuoden kokemus Aberdeen Standard Investmentsillä (Aberdeen) erilaisissa tehtävissä. Viimeisimmät vuodet hän on toiminut Aberdeenin kotimaisten ja pohjoismaisten rahastojen fund managerina sekä fund management tehtävissä avoimessa Eurooppaan sijoittavassa rahastossa. Saravuo tulee vastaamaan Cromwellin ja Dasosin uudesta eurooppalaisesta pääasiallisesti puurakennuksiin sijoittavasta rahastosta.

Avoimen rahaston sijoitussitoumusten määrän tavoite on 100 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä rahaston tavoitekoko on yli miljardi euroa.

Rahasto tulee hankkimaan ja kehittämään puurakennuksia eri sektoreilta ja alueilta tarjoten sijoittajille mahdollisuuden vastata vastuullisen sijoittamisen vaatimuksiin (ESG) sekä ollen linjassa myös kestävän rahoituksen (SFDR) edellytysten kanssa.

Robert Cotterell, Cromwellin Euroopan sijoitusjohtaja kommentoi nimitystä: ”Uskomme, että tämä rahasto tarjoaa ainutlaatuisen ja houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden ja Eevan osaaminen sekä kokemus tulevat olemaan olennainen osa sen menestymisessä. Odotamme innolla työskentelyä Eevan kanssa uuden eurooppalaisen puurakennuksiin sijoittavan rahaston perustamiseksi.”

Eeva Saravuo, rahastonhoitaja sanoi: ”Tämä on suurenmoinen mahdollisuus muokata vastuullisen kiinteistösijoittamisen tulevaisuutta”.

“Puurakentamiseen liittyvän teknologian ja osaamisen kehittyminen on mahdollistanut sen, että puurakennusten markkinat ovat laajentuneet houkuttelevaksi sijoituskohteeksi sekä institutionaalisia että muita ammattimaisia sijoittajia ajatellen.”

“Perustettava rahasto mahdollistaa sijoittajien omien jatkuvasti kiristyvien vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen.”

Koulutukseltaan Saravuo on diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta (Helsinki) ja lisäksi hän on suorittanut Certified European Financial Analyst (CEFA) -tutkinnon.