Cromwell ja Dasos Capital ovat sopineet eurooppalaisen puurakennuksiin sijoittavan kiinteistörahaston perustamisesta

Kiinteistösijoitusyhtiö ja varainhoitaja Cromwell Property Group (Cromwell) on perustamassa yhdessä kestävän metsäsijoittamisen varainhoitajan Dasos Capitalin (Dasos) kanssa yleiseurooppalaisen puurakenteisiin rakennuksiin sijoittavan rahaston.

Rahasto vastaa sijoittajien kasvavaan tarpeeseen löytää sijoitusmahdollisuuksia, jotka täyttävät vastuullisen sijoittamisen kriteerit (ESG) ja ovat linjassa Euroopan Unionin kestävän rahoituksen (SFDR) sääntelyn kanssa. Kestävyysriskien huomioiminen vastuullisessa sijoittamisessa yhdistyy kestävään rahoitukseen, jossa sijoituspäätöksessä tulee ottaa huomioon ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat.

Avoimen rahaston sijoitussitoumusten määrän tavoite on 100 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä rahaston tavoitekoko on yli miljardi euroa.

“Aiomme perustaa ainutlaatuisen todella vastuullisen ja ympäristöä säästävän Eurooppaan sijoittavan kiinteistörahaston” kertoo Pertti Vanhanen, Cromwellin Euroopan toimitusjohtaja.

“Puurakennuksiin sijoittaminen vastaa niiden institutionaalisten ja muiden ammattimaisten sijoittajien tavoitteisiin, jotka suhtautuvat vastuullisesti hiilineutraliuteen ja ilmastomuutoksen vaikutusten minimoimiseen.”

“Tämä on todella mielenkiintoinen mahdollisuus ja olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Dasosin arvostettujen puumateriaalin ja biologisen monimuotoisuuden asiantuntijoiden kanssa”, hän lisäsi.

Metsien sitoman ilmakehän hiilen varastoiminen puurakennuksiin johtaa merkittäviin hiilisäästöihin verrattuna tavanomaisiin teräs- ja betonirakenteisiin rakennuksiin. Se auttaa myös vastaamaan kiinteistö- ja rakennusalan kasvaviin ilmastonmuutoksen vastaisiin haasteisiin, kun rakennuskannan odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä ja kun rakennusten ja rakentamisen osuus on jo nyt 39 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonepäästöistä (vuonna 2019[1]).

Olli Haltia, Dasosin toimitusjohtaja kertoi: ”Olemme neuvoneet yli 15 vuoden ajan eläkerahastoja ja muita sijoittajia sijoittamaan kiinteään omaisuuteen, mukaan lukien puu, maa- ja metsäalueet sekä muut ’Natural capital’ omaisuuslajit.

“Markkinatutkimuksen perusteella arvioimme, että eurooppalaisen puurakentamisen määrä on kasvanut 8 prosentin vuositahtia vuodesta 2015 lähtien. Kasvun odotetaan jatkuvan markkinoiden ja puun ja muiden kierrätettävien materiaalien käyttöä voimakkaasti tukevien uusien säännösten mukaisesti. On hienoa nähdä Pohjoismaat tässä asiassa eturintamassa yhdessä muiden maiden, kuten Ranskan, kanssa, joka aikaa panna täytäntöön vuoteen 2022 mennessä lainsäädännön, jolla kaikki uudet julkiset rakennukset rakennetaan vähintään 50-prosenttisesti puusta tai muusta ympäristöystävällisestä materiaalista. [2]

“Insinööripuutuotteiden (EWP), kuten ristiinliimattu massiivipuu (CLT), viilupuu (LVL) ja liimapuu, kehittyminen ja läpimurto mahdollistavat puurakentamisen hyötyjen tarjoamisen monipuolisemmalle kansainväliselle sijoittajaryhmälle yhteistyössä Cromwellin kanssa.”

“Olemme myös vahvistaneet yrityksemme sisäistä osaamista ja kykyjä yhteistyössämme Stora Enson kanssa, joka on yksi maailman johtavista puupohjaisen rakentamisen erityisosaajista ja EWP materiaalien toimittajista.”

“Olemme innoissamme yhdistäessämme voimamme Cromwellin kanssa luodaksemme todellisen vaikuttavuussijoittamisen piiriin lukeutuvan rahaston.”, hän päätti.

Yhteisyrityksessä yhdistyy Cromwellin kiinteistösijoitus-, rahasto-, varainhallinta-, projekti- ja kiinteistökehitysosaaminen ja Dasosin osaaminen puumateriaaleista ja - rakentamisesta, maa- ja metsäalueista sekä kestävästä ja vastuullisesta sijoittamisesta.

[1] GABC 2019 Global Status Report for Building and Construction
[2] Agence France-Presse (AFP)

Kuvan lähde ja sen tekijänoikeus: Puurakentajat Group Oy