Kestävä kehitys

Cromwell ryhtyi mittaamaan onnistumistaan kestävän kehityksen kysymyksissä vuonna 2006 ja raportoi Global Reporting Initiative (GRI) -järjestelmän mukaisesti vuonna 2009, jolloin julkaisimme myös ensimmäinen vuosikertomuksemme.

Saavuttaaksemme liiketoimintamme päätavoitteen, eli tarjotaksemme Cromwell Property Groupin sijoittajille vakaata ja kasvavaa tuottoa, on meidän aktiivisesti mitattava ja hallittava olennaisia taloudellisia, sosiaalisia, hallinnollisia, ympäristö- ja muita riskejä sekä kerrottava niistä avoimesti.

Lisätietoja löytyy konsernimme Kestävä kehitys -sivulta täältä.