Globaali toiminta

Cromwell on australialainen kiinteistösijoitusrahasto (A-REIT). Se on listautunut Australian pörssiin ja sillä on omistajia 22 maassa.

Cromwellilla on yhteensä 28 toimistoa 15 eri maassa ja yli 460 työntekijää. Yrityksen hallinnoimien varojen kokonaisarvo oli 7,6 miljardia euroa 30.06.2021.

Cromwell on luotettava pääomakumppani ja varainhoitaja, jonka asiakaskuntaan kuuluu globaalisti ja paikallisesti toimivia sijoittajia, pääomarahoittajia ja pankkialan toimijoita. Yrityksellä on vahvaa näyttöä arvon tuottamisesta ja erinomaisista riskipainotetuista tuotoista koko kiinteistösijoitussyklin ajalta.

Our Presence